Strona główna Schorzenia Żylaki powrózka nasiennego

Żylaki powrózka nasiennego PDF Drukuj Email
Informacje dla pacjenta

ŻYLAKI POWRÓZKA NASIENNEGO

 

ICD-10: I86.1

 

Powikłania żylaków powrózka nasiennego:

 1. Zaburzenia wzrostu i rozwoju jądra po stronie żylaków
 2. Objawy takie jak ból lub dyskomfort
 3. Niepłodność

 

Klasyfikacja:

 1. Subkliniczne – niewyczuwalne przy palpacji i niewidoczne przy próbie Valsalvy, ale widoczne jako refluks w badaniu Dopplerowskim
 2. Stopień I – Wyczuwalne przy palpacji tylko przy próbie Valsalvy, ale nie w spoczynku.
 3. Stopień II – Wyczuwalne w spoczynku, ale niewidoczne
 4. Stopień III – Widoczne i wyczuwalne w spoczynku

 

Diagnostyka:

Diagnoza żylaków jest stawiana na podstawie badania klinicznego i może być potwierdzona w badaniu dopplerowskim moszny.

 

Żylaki powrózka nasiennego zdarzają się u 11% dorosłych mężczyzn i u 25% z nieprawidłową analizą nasienia.

Nieznany jest związek między żylakami a osłabioną płodnością męską ale dane WHO jasno określają, że żylaki są związane z nieprawidłowościami nasienia stwierdzanymi w spermiogramie, zmniejszoną objętością jądra i osłabieniu funkcji komórek Leydiga.

Sprzeczne wyniki badań dotyczące skuteczności leczenia żylaków – raczej powinno się leczyć „duże żylaki”, gdyż przynosi to korzyść pacjentom, a żylaki subkliniczne zostawić w spokoju.

 

Leczenie:

 1. Skleroterapia wstępująca i zstępująca – nawroty i niepowodzenia u 10%
 2. Wsteczna embolizacja – nawroty i niepowodzenia u 10%
 3. Operacja na mosznie – brak danych
 4. Operacja pachwinowa (Palomo) – nawroty i niepowodzenia u 13%
 5. Wysokie podwiązanie – nawroty i niepowodzenie u 29%
 6. Mikrochirurgiczne – nawroty i niepowodzenia u 1-4%
 7. Laparoskopowo – nawroty i niepowodzenia u 3-7%

 

Obecne informacje potwierdzają hipotezę, że u niektórych mężczyzn obecność żylaków powrózka nasiennego jest związana z postępującym zniszczeniem jądra od dorosłości poczynając i następczemu osłabieniu potencjału rozrodczego. Jednakże w niepłodnych parach ten zmniejszony potencjał rozrodczy będzie się manifestował tylko w przypadku zmniejszonej płodności kobiety
Pomimo faktu, że leczenie żylaków u dorosłych mężczyzn może być skuteczne, istnieje wysokie ryzyko przeleczenia
Operacja żylaków może być skuteczna u mężczyzn z nieznacznie osłabioną analizą nasienia, klinicznie objawowymi żylakami i z partnerką bez problemu z płodnością ale wymagane są dalsze badania, aby potwierdzić skuteczność leczenia żylaków w tej podgrupie.

 

ZALECENIA EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO DOTYCZĄCE ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO

 1. Zaleca się leczenie żylaków powrózka nasiennego u dorosłych, którzy mają postępujące uszkodzenie w rozwoju jądra udokumentowane seryjnymi badaniami klinicznymi
 2. Nie ma żadnego dowodu wskazującego na korzyści płynące z leczenia żylaków powrózka nasiennego wśród niepłodnych par z prawidłowym obrazem nasienia w analizie nasienia lub u mężczyzn z subklinicznymi żylakami (wykrywanymi tylko w USG). Nie jest zalecane leczenie żylaków powrózka nasiennego w tych grupach pacjentów
 3. Chociaż leczenie żylaków może być skuteczne u wybranych niepłodnych par, przegląd randomizowanych badań klinicznych zrodził wątpliwości co do korzyści płynących z leczenia żylaków u niepłodnych mężczyzn. Nie zaleca się leczenia żylaków z powodu niepłodności bez wcześniejszej dyskusji z niepłodną parą na temat niepewności co do skuteczności leczenia.