Strona główna Analiza kamieni moczowych

Badanie składu kamieni nerkowych
PDF Drukuj Email

UWAGA URLOP OD 24.07.2017 DO 14.08.2017

KAMIENIE PRZYSŁANE W TYM OKRESIE BĘDA PODDANE ANALIZIE DOPIERO OD 14.08.2017

 

ANALIZA SKŁADU KAMIENI MOCZOWYCH

BADANIE KAMIENI NERKOWYCH, BADANIE KAMIENI MOCZOWODOWYCH

Dlaczego i u jakich pacjentów zaleca się analizę składu kamieni moczowych? 

 • Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Urologicznego każdy pacjent z kamicą nerkową powinien mieć oznaczony skład przynajmniej jednego kamienia – wydalonego samodzielnie, usuniętego operacyjnie, czy skruszonego w ESWL. (EAU Guidelines 2010) 
 • Na podstawie uzyskanych wyników można zalecić wykonanie dodatkowych badań metabolicznych krwi i moczu, mających na celu wykrycie przyczyny nawracającej kamicy, a następnie eliminację lub leczenie przyczynowe choroby, której kamica moczowa jest jedynie objawem. Europejskie Towarzystwo Urologiczne zaleca wykonanie badań metabolicznych po zbadaniu składu kamieni moczowych
  - u wszystkich pacjentów z pozostałymi fragmentami kamieni w układzie moczowym,
  - u wszystkich pacjentów z nawrotową kamicą moczową
  - u wszystkich pacjentów z czynnikami ryzyka kamicy nerkowej.  
 • Na podstawie wyników analizy można zalecić leczenie farmakologiczne zmniejszające ryzyko tworzenia się nowych kamieni 
 • Na podstawie wyników analizy można ułożyć odpowiednią dietę zmniejszającą ryzyko tworzenia się nowych kamieni

Jakie kamienie mogą zostać poddane analizie?

 • Badanie to pozwala na dokładne określenie składu chemicznego kamieni moczowych
      - usuniętych operacyjne z nerki, moczowodu, pęcherza moczowego
      - wydalonych samoistnie z układu moczowego
 • Zwykle do celów analizy wystarczający jest niewielki kamień średnicy 2-3 mm

 

Jak odbywa się badanie składu kamieni moczowych tą metodą?

 • Analiza jest wykonywana w laboratorium przez wykwalifikowany personel
 • Porównanie między zastosowaną metodą chemiczną, a dwiema najdokładniejszymi metodami fizycznymi (spektroskopia w podczerwieni i badanie rentgenowskie), które są nieosiągalne w Polsce, wykazuje, że dają wyniki niemal identyczne, co gwarantuje najwyższą dokładność i wiarygodność uzyskanych wyników
 • Czas oczekiwania na wynik – około 2 tygodnie
 • Do wyniku analizy dołączane są ogólne informacje na temat stosowania diety w określonym typie kamicy, co umożliwia zapobieganie tworzeniu się i nawracaniu kamieni moczowych. 

Jakich informacji nie będzie w wyniku analizy?

 

 • Nie będzie określona przyczyna kamicy nerkowej - nie będzie postawiona diagnoza, jaka choroba powoduje kamicę lub jakie zaniedbanie dietetyczne spowodowało pojawienie się określonego rodzaju kamieni nerkowych
 • Nie będzie ułożona dieta z rozpisaniem jadłospisu na poszczególne posiłki, dni tygodnia lecz będzie udzielona ogólna informacja jakich pokarmów/składników pokarmowych należy unikać w danym typie kamicy nerkowej, aby zmniejszyć ryzyko tworzenia się kamieni.
 • Nie będzie skierowań na dalsze badania laboratoryjnie, nie będzie zaleceń lekarskich, jakie badania metaboliczne należy wykonać w dalszej kolejności celem określenia przyczyny/schorzenia, które wywołało dany typ kamicy nerkowej

 

Jak dostarczyć swój kamień do analizy?

 • Kamień do analizy należy zapakować w bezpieczne opakowanie - najlepiej w torebkę foliową zamykaną z tzw. struną oraz dołączyć w dwóch egzemplarzach kartkę z opisem na której będą następujące dane: Imię i Nazwisko, data urodzenia lub PESEL, telefon kontaktowy/email
 • Tak przygotowany i opisany kamień 
    - można oddać pielęgniarce po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
    - przynieść osobiście do gabinetu lub
    - przesłać pocztą.
 • W przypadku kontaktu osobistego lub dostarczenia przez pielęgniarkę zapewniam zamykane torebki foliowe na kamienie moczowe. 

Ile kosztuje analiza kamienia moczowego i jak odebrać wyniki?

 • Koszt wykonania analizy zawarty jest w cenniku
 • Wyniki można odebrać:
    - osobiście
    - drogą poczty elektronicznej (na adres e-mail)
    - istnieje możliwość odesłania pocztą wyniku analizy kamienia moczowego po wcześniejszym przelaniu kwoty na konto bankowe.

 


 

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu rejestracji/informacji:

510-288-520 

W przypadku przesłania kamienia do analizy pocztą wysyłkę proszę kierować na adres podany w kontakcie.

  

 


 Przykładowy wydruk (bez zaleceń dietetycznych dołączanych do każdej analizy):


 

PROTOKÓŁ ANALIZY KAMIENI MOCZOWYCH

Siedlce 2010-09-11

Imię i Nazwisko: Jan Kowalski

Data urodzenia: 01.01.1901

Zawartość procentowa oznaczanych składników kamienia moczowego:

1. zawartość jonów wapnia: ~ 20%

2. zawartość jonów szczawianowych: ~ 42%

3. zawartość jonów amonowych : ~ 2 %

4. zawartość jonów fosforanowych: ~ 4 %

5. zawartość jonów magnezowych: ~ 0%

6. zawartość kwasu moczowego : ~ 15 %

7. zawartość cystyny : ~0%

42% jonów szczawianowych równoważnych jest 67% szczawianu wapnia.

(ponieważ nie stwierdzono obecności innych kationów niż Ca2+).

4% fosforanów równoważne jest ~9% apatytu ( fosforanu wapnia).

15% kwasu moczowego równoważne jest ~23% moczanu amonu

Na podstawie wyników analizy stwierdzam, że kamień moczowy składa się ~67% szczawianu wapnia ~9% apatytu (czyli fosforanu wapnia) oraz ~23% moczanu amonu.

Przeprowadzono zgodnie z metodologią producenta zestawu odczynników do półilościowego oznaczania najważniejszych składników kamieni moczowych. 

Uwaga: z przyczyn metodologicznych zawartości procentowe składników rzadko sumują się dokładnie do 100%.