Strona główna Schorzenia Torbiele nerek - skala Bosniaka

Torbiele nerek - skala Bosniaka PDF Drukuj Email
Informacje dla pacjenta

Torbiele nerek

 

Torbiele nerek to guzy nerek. Większość z nich (90-93%)  to zmiany łagodne odpowiadające torbielom prostym. 

Większość torbieli nerek jest wykrywana przypadkowo w czasie rutynowego badania USG jamy brzusznej lub układu moczowego.

Tomografia komputerowa(TK) jest metodą z wyboru w wykrywaniu, różnicowaniu i ocenie stopnia zaawansowania guzów nerek. USG jest niewystarczającą metodą dla celów odróżnienia zmian łagodnych od złośliwych, z jednym wyjątkiem - torbieli prostych.

Torbiel prosta (ang. simple cyst) stanowi w chwili obecnej jedyną zmianę, którą w badaniu ultrasonograficznym w skali szarości(USG) można uznać za w pełni łagodną. Cechuje ją cienka ściana, brak odbić z wnętrza, brak przegród i zwapnień, wzmocnienie akustyczne za tylną ścianą. W badaniu z użyciem technik dopplerowskich (D-USG) nie stwierdza się przypływu krwi we wnętrzu zmiany i jej ścianach.

 

Wszystkie pozostałe patologie niespełniające kryteriów torbieli prostej, tj. torbiele inne niż proste (ang. non-simple cysts), wymagają po wykonaniu USG dalszej diagnostyki z użyciem bardziej skomplikowanych metod obrazowych. Związane to jest z występowaniem torbielowatych postaci guzów nerek. Ocenia się, że ta grupa zmian stanowi około 7-10% zmian torbielowatych nerek stwierdzanych w badaniu ultrasonograficznym.

 

 

KLASYFIKACJA wg BOSNIAKA MAS TORBIELOWATYCH W NERKACH

 

Bosniak I – prosta, łagodna torbiel z cienką, włosowatej grubości ścianą, która nie zawiera przegród, zwapnień lub stałej zawartości. Mają współczynnik odbicia wody i nie ulegają wzmocnieniu po podaniu kontrastu w tomografii komputerowej. Nie wymagają dalszej diagnostyki onkologicznej.

Bosniak II – łagodna torbiel, która może zawierać kilka włosowatej grubości przegród. Mogą być obecne subtelne, drobne, cienkie zwapnienia w ścianie lub przegrodach. Jednolicie wzmacniające się torbiele o większej gęstości i o średnicy <3cm, które są ostro odgraniczone i nie ulegają wzmocnieniu po podaniu kontrastu w tomografii komputerowej. Nie wymagają dalszej diagnostyki onkologicznej.

Bosniak IIF – Te torbiele mogą zawierać większą liczbę włosowatej grubości przegród. Może być widoczne minimalne wzmocnienie cienkościennych przegród lub ściany torbieli po podaniu kontrastu. Mogą być minimalne zgrubienia ściany torbieli lub przegród. Torbiel może zawierać zwapnienia, przybierające postać zgrubień lub guzków, ale nie wykazują wzmocnienia po podaniu kontrastu w tomografii komputerowej. Torbiele nie zawierają elementów tkankowych niewzmacniająych się po podaniu kontrastu. Ta kategoria zawiera również całkowicie wewnątrznerkowe niewzmacniające się po podaniu kontrastu torbiele o wysokiej gęstości >=3cm, które są ogólnie dobrze odgraniczone. F-Follow-up, czyli obserwacja – ta grupa wymaga kontrolnych badań obrazowych (co 3-6 miesięcy, następnie, jeżeli ich obraz jest stabilny, co rok), ponieważ niewielki odsetek tych torbieli jest złośliwych

Bosniak III – nieokreślone zmiany torbielowate z nieregularną, pogrubiałą lub gładką ścianą lub z przegrodami które mogą wzmacniać się po podaniu kontrastu w tomografii komputerowej. Zalecenie: leczenie operacyjne lub follow-up. Ponad 50% zmian jest złośliwa.

Bosniak IV – masy torbielowate o cechach grupy III z obecnością tkanek miękkich mających związek ze ścianą lub przegrodami torbieli, wzmacniającymi się po podaniu kontrastu w tomografii komputerowej. Zaleca się leczenie operacyjne. W większość są to guzy złośliwe.