Adenomektomia Drukuj
Informacje dla pacjenta
Adenomektomia w literaturze światowej zwana prostatektomią – dla prostaty >80ml. Operacja otwarta (przez rozcięcie brzucha) polegająca na wyłuszczeniu przerośniętej prostaty. W piśmiennictwie polskim i nomenklaturze zabiegów operacyjnych szpitalnych adenomektomia dotyczy leczenia łagodnego rozrostu prostaty, a prostatektomia radykalna jest terminem opisującym operację znacznie bardziej rozległą, wykonywaną u pacjentów z rakiem prostaty. Najczęściej wykonywane są dwa typy tej operacji - przezpęcherzowa (z rozcięciem pęcherza moczowego) oraz pozapęcherzowa (sposobem Millina, bez otwierania pęcherza moczowego).