Rozrost gruczołu krokowego Drukuj
Ciekawostki

Rozrost gruczołu krokowego w skrócie zwany BPH (eng: Benign Prostatic Hyperplasia) rozpoznawany jest w badaniu USG, gdy objętość prostaty przekroczy 25 ml. Nie wszystkie aparaty USG dysponują odpowiednim oprogramowaniem, które potrafi wyliczyć objętość prostaty z zebranych wymiarów, jednak zawsze ultrasonografista powinien podać trzy wymiary (wysokość, szerokość i długość prostaty - z angielskiego H-W-L) na podstawie których należy wyliczyć objętość prostaty z wzoru: H x W x L x 0,52 ml. (wartosć współczynnika 0,52 jest uproszczonym wynikiem dzielenia liczby pi przez 6) 

 

Badanie USG jest niezbędne do kwalifikacji pacjenta do rodzaju leczenia operacyjnego - endoskopowego lub operacji otwartej, ponieważ nie zaleca się wykonywania operacji endoskopowej przy prostatach przekraczających 60-80ml objętości. Dlatego tak ważne jest prawidłowe wykonanie badania USG. 

 

Nie zawsze powiększenie prostaty w badaniu USG oznacza jej rozrost. W innych stanach takich jak zapalenie gruczołu krokowego czy nadużycie alkoholu prostata powiększa się, ponieważ brzęknie - gromadzi płyn. Jest to stan przejściowy.

 

Badanie USG u pacjentów z "przerostem prostaty" służy również do obserwowania skuteczności leczenia farmakologicznego niektórymi rodzajami leków, które zmniejszają wielkość gruczołu krokowego. 

 

Aby prawidłowo ocenić wielkość prostaty w badaniu USG, w pęcherzu moczowym powinno się znajdować przynajmniej kilkadziesiąt mililitrów moczu.