PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo, 

    Zdaję sobie sprawę, że nie każdego stać na leczenie prywatne, dlatego przez cały czas staram się, zarówno przez swoje staranne, wieloletnie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie zawodowe, jak również szeroki zakres usług oferowanych w gabinecie, aby nie żałowali Państwo spędzonego tu czasu i wydanych pieniędzy, a przede wszystkim czuli się bezpiecznie i właściwie diagnozowani i leczeni. 

    Ponieważ relacja między lekarzem a pacjentem jest bardzo bliska i opiera się na zaufaniu pacjenta do lekarza przedstawię Państwu w skrócie moją karierę zawodową.

   Postanowiłem zostać lekarzem będąc młodym chłopcem, ponieważ sam dużo chorowałem. Zawsze chciałem być chirurgiem, bo fascynowało mnie to, że własnymi rękami mogę kogoś naprawić. W urologii zauroczyła mnie wielka różnorodność wykonywanych zabiegów, ich skuteczność i dobra diagnostyka. Nadal uwielbiam operować i jest to moją pasją. Wykonuję pełny zakres operacji urologicznych zarówno otwartych jak i endoskopowych. Osobistym sukcesem potwierdzającym umiejętności manualne było zdobycie IV miejsca w Europie w konkursie sprawności laparoskopowej w Pradze w 2008 roku.

Marcheluk portrait

    Studia medyczne ukończyłem na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Od drugiego roku studiów interesowałem się urologią. W 1995 roku zostałem członkiem Studenckiego Koła Naukowego Urologicznego przy Katedrze i Klinice Urologii Szpitala im. Dzieciątka Jezus w Warszawie.  Praca w Kole Naukowym pozwoliła mi zetknąć się z wybitnymi postaciami polskiej urologii i "nasiąknąć" tą dziedziną medycyny od wczesnych lat studiów oraz uczyć się od najlepszych. Przez pięć lat pracy w Studenckim Kole Naukowym napisałem wraz z kolegami kilka prac naukowych, które były prezentowane i nagradzane na zjazdach i kongresach urologicznych w Polsce i za granicą. Wyrazem uznania ze strony władz Akademii Medycznej za działalność naukową w Kole Naukowym była nagroda J.M. Rektora Akademii Medycznej w Warszawie - najwyższe możliwe do zdobycia przez studenta wyróżnienie. 

    Staż podyplomowy odbywałem w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie (Szaserów). W trakcie stażu podyplomowego rozpocząłem dwuletnie, wieczorowe, magisterskie studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie i marketing o specjalności zdrowie publiczne" w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

    Po zakończeniu stażu podyplomowego powróciłem do rodzinnego miasta, do Siedlec, i podjąłem pracę w Oddziale Urologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, kontynuując jednocześnie studia podyplomowe w Warszawie. Wysoka punktacja uzyskana podczas Lekarskiego Egzaminu Państwowego umożliwiła mi otwarcie specjalizacji z Urologii. 

    Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku "Zarządzanie i Marketing o specjalności zdrowie publiczne" postanowiłem kontynuować kształcenie w kierunku ekonomicznym i rozpocząłem dalsze, wieczorowe studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie uzyskując, po obronie pracy dyplomowej w 2005 roku tytuł Master of Business and Administration (MBA) na uczelni akredytowanej przez EQUIS (European Quality Improvement System).

    Podczas pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, zostałem audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz członkiem komisji ds. analizowania dokumentacji medycznej. Stworzyłem również od podstaw zintegrowany informatyczny system bazodanowy obsługujący pracę wszystkich lekarzy i obsługę pacjentów w oddziale urologicznym.

    W 2004 roku otworzyłem przewód doktorski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracę doktorską "Wyniki operacyjnego leczenia zwężeń cewki moczowej u mężczyzn z zastosowaniem membrany z owodni ludzkiej", której promotorem był Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego prof. nzw. dr hab. n med. Marek Sosnowski obroniłem w 2008 roku. 

    W latach 2009-2010 złożyłem polskie i europejskie egzaminy specjalizacyjne, uzyskując w 2010 roku tytuł specjalisty urologa, członka europejskiej rady urologii FEBU (Fellow of the European Board of Urology)

   Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, Europejskiego Towarzystwa Endourologicznego oraz dwukrotnym stypendystą Fundacji Batorego i American Austrian Foundation. Byłem dwukrotnie uczestnikiem seminariów urologicznych organizowanych przez Weil Cornell Medical University z Nowego Jorku. Zajmuję się rutynowo interpretacją kompleksowych badań urodynamicznych, będących podstawą diagnostyki nietrzymania moczu u kobiet i zaburzeń w oddawaniu moczu u kobiet i mężczyzn. Byłem koordynatorem badań klinicznych. Zdobyłem kilka prestiżowych nagród Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Opublikowałem ponad trzydzieści prac naukowych z dziedziny urologii w polskich i zagranicznych czasopismach.

 

    Przez cały czas aktywnie pracuję zawodowo i dokształcam się, aby zapewnić sobie i najbliższym godny byt, a pacjentom bezpieczeństwo.

 

Z wyrazami szacunku

dr n. med. Adam Marcheluk, MBA
Specjalista urolog FEBU